הרפורמה הסינית

                                        

בתחילת נובמבר 2013 פורסמו ההמלצות ה-DRC - ה-Development Research Center של סין, הממונה בידי מועצת המדינה ומוביל את החשיבה הכלכלית של סין. ההמלצות מאוגדות במסגרת סכימה מס' 383 (383 Scheme) לקראת המושב ה-18 של הועידה המרכזית של המפלגה הקומוניסטית של סין. המלצות אלה צפויות להתקבל לפחות בקוויהן הכלליים, והן צפויות לעצב את המדיניות הכלכלית של סין בשנים הקרובות ולבוא לידי ביטוי בתוכניות החומש הבאות.

העקרונות המרכזיים המנחים את התוכנית הם:

  • מבנה כלכלי הפועל על פי חוק
  • שיפור פעילות השוק
  • שיפור תפקוד המימשל מול תנאי השוק
  • עידוד החדשנות בפעילות המגזר העסקי
  • הורדת מעורבות המימשל בכלכלה

 

העקרונות הללו יישומו בעיקר בשמונה תחומים מרכזיים.

 

א. מינהל - הצורך בקבלת אישורים לפעילויות יופחת משמעותית על מנת להגביר את השקיפות במשק, ולהגביר את יעילות הפעילות העסקית. פעילות קברניטי המשק הסינים תוכתב על פי עקרונות ומדדים מקרו-כלכליים במסגרת מדיניות מוניטארית ופיסקלית, במקום על ידי התערבות ממשלתית ישירה כפי שהיה עד כה

 

ב. מונופולים בתחום התעשיה - מונופולים הנמצאים היום בידי חברות ממשלתיות וגופים ממשלתיים יבוטלו על מנת לעודד תחרות. התוכנית מציינת באופן מיוחד את תחומי מוצרי הנפט, חשמל, תעשיית הרכבות ותשתיות התקשורת

 

ג. קרקע - העברת בעלות על אדמות תועבר יותר ויותר לניהול בתנאי שיוויון עם מינימום ניהול מלמעלה בגישה לאפשרויות הרכישה, ובקניה ובמכירה

 

ד. פיננסים - יופחתו מחסומי הכניסה לשוקים הפיננסים על מנת לעודד תחרות וגיוון פנימי. במסגרת זאת תונהג ליברליזציה של שערי הריבית, שנוהלו עד כה בידי המימשל בהנחיות מלמעלה לבנקים ולגופים פיננסים אחרים, ויותחל תהליך של בינלאומיות של המטבע הסיני, ה-RMB.

 

ה. מיסוי ומערכת פיסקאלית - תוחל חבילת ביטוח אישי סוציאלי לכל האזרחים, שבמסגרתה יקודם השיויון בבטחון האישי ברחבי סין, ותשופר יכולת הניידות הביטוחית בין מחוזות ובין גופים מבטחים. מערכת חדשה זאת תחליף עם הזמן את מערכת ה"הוקו" שהסדירה זכאות לעבודה, מגורים וכיסוי סוציאלי עד כה והגבילה מעבר בין מחוזות.

מערכות המיסוי יעברו שיפור וייעול על מנת להעמיק את הגביה של מס רכוש, לשפר את רישום הבעלות על נדל"ן, ולצד זאת יועברו מסי רכב וצריכה מהממשל המרכזי אל הרשויות המקומיות.

 

ו. חברות ממשלתיות - גופים כלכליים בבעלות ממשלתית יוגבלו לעם הזמן לתחומים הבאים בלבד:

  • ביטוח ובטחון סוציאלי
  • שירות חברתי שלא למטרות רווח
  • ייצוב, עידוד תחרות ועידוד חדשנות בתעשייה
  • בטחון לאומי

 

ז. חדשנות - הממשל יפעל לבניית סביבת שוק בעלת פחות התערבות ממשלתית ויותר התנהלות על פי חוקי שוק, שיש בהם יותר פתיחות טכנולוגית ועסקית

 

ח. פתיחות גלובלית - תחומי הטלקום, הפיננסים והאנרגיה יפתחו למשקיעים שמחוץ לסין

התחום ינוהל, בניגוד למה שהיה עד כה, על ידי רשימה שחורה של מנועי גישה אל התעשיה, ואיחוד חוקי השקעות מקומיות והשקעות מן החוץ, וכל זאת על מנת ליצור סביבת שוק נוחה והוגנת ותחרותית. יופחתו הבדיקות והצורך באישורים לאפשור השקעות מן החוץ, תיועל מערכת החזרי המס (Tax refund), תעודד פתיחת אזורי סחר חופשי, למשל מול יפן וקוריאה.

 

 על גבי כל אלה מציגה התוכנית שלוש מגמות שהיא תעודד אשר חוצות במרבית התחומים שתוארו עד כה:

תעודד ותוקל גישת משקיעים מן החוץ לשוקי סין

תקודם הרפורמה בביטוח סוציאלי ובמסגרתו תקודם חבילת הבטחון הסוציאלי לאזרחים

תקודם הרפורמה במערכת ניהול הקרקעות ותאופשר בעלות קולקטיבית על אדמות

קראו אודות אזור הסחר החופשי של שנגהאי המהוה פיילוט לרפורמות עתידיות נוספות אפשריות ברחבי סין:

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4350977,00.html

בסין הזדמנויות רבות שמבט מקצועי עם ידע וניסיון יכולים לאתר ולדעת כיצד לנצל. היכנסו לדף עסקים בסין