Business in China

Export to China, work in China

 

סין נמצאת במהלכו של שינוי כיוון במבנה הכלכלי, היא פועלת למעבר מיצור המוני ליצור טכנולוגי, מהשקעות במזרח להשקעות בפנים הארץ, והרפורמה הנוכחית מתכננת ליברליזציה של המטבע ושוק ההון ופירוק מונופולים.

היכן בכל אלה מסתתרת ההזדמנות הנחוצה לכם?

 

ההצלחה בסין תלויה בהבנה שלה, הבנה כלכלית, עסקית ובין תרבותית. להבין על מנת לפעול בצורה אפקטיבית ולהגיע לתוצאות.

 

עולם העסקים סין נשלט מלמעלה ומכוון בידי המפלגה וזאת מעדכנת את התכניות באופן מתמיד ויש לעקוב אחריהן, סין חושבת בדרך סינית בלתי מערבית, וכדי ליצור קשרים עסקיים, לנהל מו"מ או כל פעילות אחרת מול סינים חשוב להכיר אותה ולפעול על פי הדרך העסקית הסינית.

 

אימון מנהלים, ייעוץ, סדנאות לעובדים, הכנה לרילוקיישן: חיוני להיערך לסין ולהבין את סין כדי להצליח בסין.

התקשרו אליי>> 

 

Arrest of Huawei's CFO - at I24-news

Have you already read the Israeli Guide to Business in China? Click