https://www.youtube.com/watch?v=Z0oz1ZAgOgk&t=

מה אנו יודעים היום, בסוף אפריל 2020, על היום שאחרי התפרצות הוירוס מסוג קורונה Covid-19?

האם בכלל יהיה יום של אחרי? ואם הוירוס ילווה אותנו, כיצד זה עומד להיראות מבחינה רפואית, כלכלית, מדינית ועסקית?

הקליקו וצפו בסקירה של מה שידוע לנו כרגע על המשך הדרך מבחינת הוירוס וההשפעה שלו על שוקי העולם.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לשירותם,

 

טל רשף

סיוע וליווי בהשגת תוצאות עסקיות מול שווקים מתעוררים בעולם - אסיה, אמריקה הלטינית, אפריקה

054-4606270  *  Tal@intelectual.co.il  *  http://intelectual.co.il